ประวัติของก๋วยเตี๋ยวผัดไทย

สาระน่ารู้

ประวัติของก๋วยเตี๋ยวผัดไทย

ผัดไทยหรือเรียกให้เต็มยศก็คือ ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย เป็นอาหารขึ้นชื่อลือชาอีกเมนูหนึ่งของประเทศเรา และมีบ้างที่รู้สึกภาคภูมิใจว่านี่เป็นอีกหนึ่งเมนูประจำชาติ ที่สามารถส่งออกทำรายได้และชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

หนึ่งอาจเป็นด้วยมันชื่อ ผัดไทย ดังนั้นเมื่อทานย่อมรู้สึกถึงความเป็นไทย  แต่ก็ดังที่เราท่านทราบดีอยู่แล้ว อาหารประเภทเส้น ไม่ใช่อาหารเดิมแท้ของไทย  อาหารที่ใช้น้ำมันผัดในกระทะ ก็เป็นรูปแบบการปรุงอาหารของจีน ดังนั้นผัดไทยย่อมไม่ใช่อาหารไทยแท้ หรือไม่ ผมขอบอกว่าเป็นอาหารไทยและเป็นอาหารไทยที่เป็นไทยมากๆ มากจนถึงขั้นระดับชาตินิยมเลยทีเดียว เพราะอะไรน่ะหรือครับก็เพราะชื่อไงครับ ผัดไทย

อย่าพึ่งว่าผมตอบแบบศรีธนญชัยหรือกวนอวัยวะนะครับ แต่ชื่อนี้มีความหมายจริงๆ ต้องไปดูที่มาของคำว่า ไทย กันเสียก่อน จึงจะทราบถึงที่มาของอาหารจานนี้ได้ ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย ย่อมเกิดหลังจากประเทศของเรามีนามว่า ไทย แล้ว มันจึงชื่อว่า ผัดไทย ไม่ใช่ ผัดสยาม ดังนั้นอาหารจานนี้ควรเกิดขึ้นหลังการขึ้นเป็นผู้นำประเทศของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งในยุคของผู้นำท่านนี้ได้มีมติเปลี่ยนชื่อประเทศของเราจาก สยาม เป็น ไทย เมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน  พ.ศ.2482

ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไทย มีพันธะที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับประเทศอังกฤษ หนึ่งรายการในนั้นเป็นข้าว จำนวนถึง 1.5 ล้านตัน การต้องผลิตข้าวส่งอังกฤษในครั้งนี้ จึงเกิดเศษข้าวหักปริมาณมหาศาล ข้าวส่วนนี้นี่เองที่นำมาผลิตเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว กอปรกับ จอมพล ป.ต้องการสร้างเอกลักษณ์แห่งความเป็นชาติไทยเพื่อรวมใจคนในชาติ เส้นก๋วยเตี๋ยวในครั้งกระนั้นจึงถูกนำมาเป็นวัตถุดิบในรายการอาหารชนิดหนึ่งชื่อว่า ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย

และ จอมพล ป.เคยกล่าวปราศรัยปลุกใจให้คนไทยหันมาบริโภคก๋วยเตี๋ยว อีกด้วยมีความว่า อยากให้พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวให้ทั่วกัน เพราะก๋วยเตี๋ยว มีประโยชน์ต่อ ร่างกาย มีรสเปรี้ยว เค็ม หวานพร้อม ทำเองได้ในประเทศไทย หาได้สะดวกและอร่อยด้วย หากพี่น้องชาวไทยกินก๋วยเตี๋ยวคนละหนึ่งชามทุกวัน วันหนึ่งจะมีคนกินก๋วยเตี๋ยวสิบแปดล้านชาม ตกลงวันหนึ่งค่าก๋วยเตี๋ยวของชาติไทยหนึ่งวันเท่ากับเก้าสิบล้านสตางค์เท่า กับเก้าแสนบาท เป็นจำนวนเงินหมุนเวียนมากพอใช้ เงินเก้าแสนบาทนั้น ก็จะไหลไปสู่ชาวไร่ ชาวนา ชาวทะเลทั่วกันไม่ตกไปอยู่ในมือใครคนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว และเงินหนึ่งบาทก็มีราคาหนึ่งบาท ซื้อก๋วยเตี๋ยวได้เสมอ ไม่ใช่ซื้ออะไรก็ไม่ได้เหมือนอย่างทุกวันนี้ซึ่งเท่ากับไม่มีประโยชน์เต็ม ที่ในค่าของเงิน

รวมถึงได้มีคำสั่งของท่านผู้นำให้กรมประชาสัมพันธ์ ตอนนั้นชื่อว่า กรมโฆษณาการ ทำตำราปรุง ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย ออกแจกแก่ประชาชนด้วย ดังนั้น ผัดไทย จึงเป็นอาหารไทยแท้และเป็นอาหารในยุค ชาตินิยม อีกด้วยครับ